Praktyki mindfulness wspierają pracownika w wielu obszarach równocześnie. Są one potężnym narzędziem rozwijającym umiejętność pełnego skupienia i obecności.

Znacząco wpływają one na:

– podwyższenie efektywności pracy,

– zwiększenie zdolności do skutecznego porozumiewania się i rozwiązywania problemów,

– rozwijanie relacji w zespole, zwiększanie poziomu empatii,

– obniżanie poziomu lęku, niepokoju, stresu, wyczerpania i poirytowania,

– rozwijanie inteligencji emocjonalnej,

– prewencyjne zapobieganie stanom lękowym i depresyjnym.

Medytacja uważności jest podstawą rozwoju pracowników wielu organizacji, takich jak: General Mills, Goldman Sachs, Google, Apple, Nike czy ubezpieczeniowego giganta Aetna. Google posiada kilkanaście własnych firmowych kursów w obszarze uważności (mindfulness). Na najpopularniejszy z nich „Search Inside Yourself. The unexpected path to achieving success, happiness (and world peace)” regularnie czeka półroczna kolejka pracowników.

 

Aetna zrobiła długofalowe badania dotyczące korzyści płynących z wprowadzenia kursów Mindfulness w firmie, które znalazły się w książce “Mindful Work” Dawida Gelles’a. Wynika z nich, że wraz z wprowadzenie programów uważności w Aetnie koszty opieki zdrowotnej spadły o 7%, a wydajność pracownika wyraźnie wzrosła. Podsumowując, udowodniono, że uważność znacząco wpływa na redukcję stresu u pracownika oraz zwiększenie produktywności.

Znane są przykłady korzyści z wprowadzenia kursów mindfulness w innych organizacjach. Po uczestnictwie w kursach pracownicy są:

  • o 43% bardziej produktywni (HayGroup),
  • o 86% bardziej kreatywni (UC Berkley).

Dodatkowo korzystają ze zwolnienia chorobowego o 36% mniej (Gallup) oraz generują od 26% do 61% mniejszą rotację.

Proponowane formy praktyki

 

Warsztat „Mindfulness w pigułce”

Trzygodzinne spotkanie, podczas którego uczestnicy poznają podstawowe założenia treningu uważności, mechanizmy rozproszenia i stresu, korzyści płynące z praktyki a także medytację od strony praktycznej

 

8-tygodniowy Kurs Mindfulness MBLC (Mindfulness Based Living Course)

Trening oparty jest o praktyczne zastosowanie umiejętności w codziennym życiu i pracy, dzięki czemu na bieżąco można obserwować korzyści z zachodzących zmian, a także omawiać je na grupie z uczestnikami kursu oraz z trenerem prowadzącym. W treningu stosujemy takie praktyki uważności jak: medytacje siedzące, medytacje w ruchu, skanowanie ciała, a także praktyki nieformalne z życiu codziennym. W czasie kursu uczestnicy dostają nagranie praktyk medytacyjnych do codziennej praktyki w domu oraz podręcznik.

 

Dzień Uważności MindSpa

Sześciogodzinne mini odosobnienie. Pozostajemy w milczeniu medytując poznane w czasie kursu praktyki oraz jedząc w milczeniu wspólnie posiłek. Solidna dawka praktyki, wyciszenie, uspokojenie oraz reset umysłu. Doenergetyzowanie ciała na cały tydzień.