8-tygodniowe kursy mindfulness MBLC

8-tygodniowe kursy mindfulness MBCT

8-tygodniowe kursy mindfulness CBLC

Mindfulness indywidualnie