LEPIEJ ŻYĆ LEPIEJ

Celem Fundacji „Lepiej Żyć Lepiej” jest szerzenie idei praktyki mindfulness  w społeczeństwie, a w szczególności organizowanie kursów, warsztatów, wykładów oraz innych działań związanych z działalnością Fundacji.

Skupiamy się na środowiskach szczególnie narażonych na stres ( np. służba zdrowia ) oraz środowisk dotkniętych patologią społeczną, wykluczeniem, dyskryminacją, osamotnieniem i zagrożeniem marginalnym.

Fundacja „Lepiej Żyć Lepiej”

KRS: 0000450248

Bank Millennium
nr rachunku : 85 1160 2202 0000 0003 3849 3966